Liiketoiminta

Myynnin ja markkinoinnin perusteet 1-8

Tarjoamme helpon ja tehokkaan digitaalisen kurssin liittyen myynnin ja markkinoinin perusteisiin sekä siihen, miten brändätään ja onnistutaan yrittäjänä. Myynnin ja markkinoinnin perusteet on innovatiivinen kurssikokonaisuus, joka on suunniteltu vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Kokonaisuus on toteutettu verkkoalustalle ja se on helposti ja edullisesti otettavissa opetuskäyttöön. Miksi valita juuri tämä digitaalinen kurssikokonaisuus?Kattava sisältö: Kurssimme käsittää kahdeksan osiota, […]

Lue lisää
Liiketoiminta

8. Inpiraatiota

Luovuus on ihmisille tyypillistä ja luontevaa. Jokainen osaa ajatella luovasti työnkuvastaan riippumatta. Ideointi on kuitenkin työtä ei taiteilua. Tällä kurssilla opit miten ideoidaan ja inspiroidutaan.

Lue lisää
Liiketoiminta

7. Miten myydään?

Kaikki työ vaatii ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta. Saman toistaminen harvoin toimii, ainakaan markkinoinnissa, ja vaikka rutiinit tuovat tekemiseen rakennetta, on virkistävää ja hyödyllistä tehdä asioita myös aika ajoin toisin. Tällä kurssilla opit miten myyntiä tehdään.

Lue lisää
Liiketoiminta

6. Miten markkinoidaan?

Hyvä markkinointi on suunnitelmallista, laadukasta ja muodostaa johdonmukaisen ja eheän kokonaisuuden. Koska kaikki, mitä teet on markkinointia, pitää sisältöihin, visuaalisuuteen, tekstiin ja kampanjoihin sekä näitä ohjaavaan projektijohtoon satsata. Tällä kursilla opit miten markkinointia tulee tehdä.

Lue lisää
Liiketoiminta

5. Nykytila ja tavoitetila

Suunnittelu tekee valintojen tekemisestä helpompaa, viitoittaa tietä ja tuo varmuutta tekemiseen. Jotta voi suunnitella mitään, pitää paikantaa lähtöruutu, maaliviiva ja mahdolliset esteet. Reitin piirtäminen ja välietappien määritteleminen auttavat pääsemään tavoitteisiin helpommin. Tällä kurssilla opitaan markkinoinnin nyky- ja tavoitetilan kartoitus.

Lue lisää
Liiketoiminta

4. Kohderyhmätunnistus

Yritykset, tuotteet ja palvelut ovat relevantteja vain, jos niillä on kysyntää. Kysynnästä vastaavat asiakkaat. Jotta asiakkaansa ylipäätään löytää ja tavoittaa, sitten saa houkuteltua ostamaan ja lopuksi vielä suosittelemaan, täytyy hänet tuntea. Tällä kurssilla opitaan tunnistamaan kohderyhmät.

Lue lisää
Liiketoiminta

3. Identiteetti

Markkinointiviestintä ei ole vain myyntipuheita ja mainoksia, vaan se ulottuu kaikkeen, myös ihmisiin. Arvot määrittelevät meidät, sillä niihin rakentuvat myös unelmamme ja tehtävämme. Emme voi uskottavasti viestiä arvoja, jotka ovat ristiriidassa itsemme kanssa. Siksi on tärkeää, että tunnistat omat arvosi ja identiteettisi peruspalikat. Tällä kurssilla opitaan identiteetin peruspilarit mikä helputtaa ja yksinkertaistaa työtäsi.

Lue lisää
Liiketoiminta

2. Miten brändätään

Kun kilpailu on kovaa ja asiakkaalla on varaa valita, brändäys erottaa vaihtoehdot toisistaan. Se tekee yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta myös varsinaista tarjontaa suuremman, sillä se kommunikoi yleisölle arvomaailmaansa ja persoonansa. Tällä kurssilla opitaan mitä brändillä ja brädäyksellä tarkoitetaan, brändin määrittelystä, brändin ainutlaatuisuudesta ja brändin arkityypistä.

Lue lisää
Liiketoiminta

1. Markkinointiviestintä tänään

Kaikki, mitä yritys tekee, vaikuttaa yrityksen mielikuvaan ja on markkinointiviestintää. Jotta yrityksestä syntyisi toivottu mielikuva, markkinointiviestintää on tehtävä suunnitelmallisesti. Tällä kurssilla syvennytään siihen mitä on markkinointiviestintä ja miten sitä tulisi tehdä.

Lue lisää
Ensiavun peruskurssi 16 h
Sosiaali- ja terveysala

Ensiavun peruskurssi 16 h

Kattava ja kaikille sopiva ensiavun peruskurssi, kesto 16 tuntia. Osallistumalla peruskurssillemme opit, miten toimia hätätilanteissa ja selviydyt yleisimpien sairaus- ja onnettomuustilanteiden keskellä. Kurssin voi suorittaa helposti ja joustavasti oman aikataulun mukaan tietokoneella, puhelimella tai tabletilla siellä missä kulloinkin olet.

Lue lisää
Hätäensiapu 8 h
Sosiaali- ja terveysala

Hätäensiapu 8 h

Hätäensiapukurssi 8 h sopii, jos olet päivittämässä ja kertaamassa ensiavun peruskurssin osaamista. Hätäensiapukurssi 8 h antaa välttämättömät tiedot ja taidot henkeä pelastavaan ensiapuun. Kurssilla opit elintärkeät hätäensiaputaidot ja kasvatat rohkeutta tosielämän tilanteisiin. Kurssi voidaan suorittaa helposti ja joustavasti omassa aikataulussasi ja missä ikinä oletkin, käyttäen tietokonetta, puhelinta tai tablettia.

Lue lisää
4 h Hätäensiapu
Sosiaali- ja terveysala

Hätäensiapu 4h:

Hätäensiapukurssi 4h sopii, jos olet päivittämässä ja kertaamassa Ensiavun peruskurssin osaamista. Tarkistathan työpaikkasi työterveyshuollon riskinarvion määrittämät sisällölliset aihevaatimukset valitessasi hätäensiapukurssin laajuutta. Osaamisen voi päivittää mm. seuraaville aloille: kauppa ja palvelu, rakennus- ja kiinteistöpalvelualat, teknologiateollisuus, sosiaali- ja terveysalat, kasvatus ja koulutus, teollisuus, hallinto, yhdistykset ja yksityishenkilöt.

Lue lisää