Turvallisuusjohtaminen
Työturvallisuus

Turvallisuusjohtaminen

Opi kehittämään ja hallitsemaan työturvallisuutta. Turvallisuusjohtaminen on tarkoitettu johtotehtävissä toimiville.

Lue lisää
Työturvallisuus

Työturvallisuus työntekijöille

Kaikki onnettomuudet voidaan välttää. Ole ammattilainen ja opi työskentelemään turvallisesti tai johtamaan ja ohjaamaan työntekijöitä työskentelemään turvallisesti.

Lue lisää
Työturvallisuus

Paloturvallisuus

Opi tunnistamaan mahdolliset paloriskit ja kartoittamaan mitä toimia tulisi tehdä tulipaloriskin hallitsemiseksi.

Lue lisää