Työturvallisuus työntekijöille

Kaikki onnettomuudet voidaan välttää. Ole ammattilainen ja opi työskentelemään turvallisesti tai johtamaan ja ohjaamaan työntekijöitä työskentelemään turvallisesti.

Työturvallisuus (työntekijöille) – 1 päivä

  • Työturvallisuuden perusperiaatteet
  • Turvallisuusasenne ja turvallisuuskulttuuri
  • Riskien ja vaarojen tunnistaminen työpaikalla
  • Mekaaniset, kemialliset ja fysikaaliset riskit, ergonomia ja terve
  • Riskien ja vaarojen välttäminen työpaikalla – toimenpiteet ja henkilönsuojaimet
  • esimerkkejä ja tapauksia (toimialakohtainen räätälöinti)