Meistä

Ydintiimillä on pitkä kokemus ammatillisen koulutuksen eri tehtävistä. Olemme asiantuntijoita opetuksen, oppilaitosjohdon ja ammatillisen koulutuksen sekä työelämän yhteistyön järjestämisestä. Olemme yhteistyössä työelämän kanssa kehittäneet koulutuksen sisältöjä ja sisällyttänyt ne opetukseen. Olemme asiantuntijoita myös eri menetelmien käytöstä opetuksen laadun parantamisessa.

Hallituksen puheenjohtaja, Jani Mattila
CTO, Founder, Petri Jäminki

Petrillä on pitkä kokemus ammatillisesta koulutuksesta. Hän on työssään osallistunut opetuksen ohella pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Lukuisat kansalliset ja kansainväliset projektit ovat tuoneet kokemusta menetelmien kehittämisestä ja käytännön toteuttamisesta. Koulutukseltaan Petri on tekniikan ylemmän amk:n insinööri sekä pedagogisesti pätevä opettaja.

Ydintiimin lisäksi tiimiimme kuuluu suuri joukko suomalaisen koulutuksen asiantuntijoita lähes kaikilta ammattialoilta.