Courses » Autoala » Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002

Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002

Autoala SFS 6002

Autoala suosittelee autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 koulutusta kaikille, jotka työskentelevät korjaamolla, jolla sähkö- tai hybridiautoja huolletaan tai korjataan.

Hybridi- ja sähköautojen ajoakustoissa käytettävät jännitteet ovat tuoneet uuden turvallisuushaasteen autoalalla toimiville henkilöille. Korkeajännitteiset akustot ja muut korkeajännitekomponentit voivat aiheuttaa hengenvaaran, jos niiden korjauksessa ei oteta riittävästi huomioon sähkötyöturvallisuutta.

Sähköturvallisuuslaki edellyttää, että sähkö- ja hybridiautojen huolto- ja korjaustöitä tekevillä asentajilla sekä työnjohdolla ja teknisissä asiantuntijatehtävissä toimivilla henkilöillä on autoalan SFS 6002 -standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Määräykset koskevat ajoneuvoja, joiden ajoakuston jännite on yli 30 volttia vaihtojännitettä tai 60 volttia tasajännitettä.

SFS 6002 autoalalle -koulutuksessa käsitellään sähkötyöturvallisuuteen liittyviä lakeja ja säädöksiä sekä sähkö- ja hybridiautojen erityispiirteitä, autokorjaamon erityisiä vaatimuksia ja ensiavun antamista.

Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 kurssin ohjelmassa

 • sähkötyöturvallisuuteen liittyvät säädökset
 • sähkön aiheuttamat vaarat
 • toiminta onnettomuustilanteessa, ensiapu
 • sähkö- ja hybridiajoneuvojen rakenne
 • sähkö- ja hybridiajoneuvojen erityispiirteet
 • turvallinen työskentely hybridi- ja sähköajoneuvojen parissa
 • Autoala SFS 6002 – koe

Suoritus on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen koulutus pitää uusia. Kurssin opiskeluun kuluu aikaa 2-3 tuntia.

Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 koulutuksesta hyötyvät

 • hybridi- ja sähköautoja huoltavat ja korjaavat mekaanikot
 • vauriokorjaamolla työskentelevät mekaanikot
 • automaalaamossa työskentelevät automaalarit
 • työnjohtajat, esimiehet ja teknisissä asiantuntijatehtävissä toimivat
 • henkilöstö, joka työskentelee korjaamolla, jossa huolletaan tai korjataan hybridi- ja sähköautoja

Jos haluat tutustua mitä vaatimuksia sähköturvallisuuslaki edellyttää tässä linkki sähköturvallisuuslain vaatimuksiin.

Kurssin hinta 99 € (alv 0 %)

Kokonaishinta 122,76 € (sis alv 24 %)

Alla olevilla painikkeilla voit siirtyä suoraan koulutukseen tai tilata tunnukset, jos haluat laskun kurssista.

Lisätietoa autoalan SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta

Seuraavassa kerromme koulutuksen soveltamisesta ja riskien hallinnasta sekä yleisesti turvallisesta työskentelystä.

Kehitä autoalan osaamistasi SFS 6002 koulutuksen avulla

Koulutuksemme keskittyy tarkastelemaan näitä säädöksiä ja varmistamaan, että osallistujat ymmärtävät standardin vaatimukset ja osaavat soveltaa niitä käytännön työssä. Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 kurssi sisältää olennaiset tiedot sähköturvallisuudesta, kuten riskien arvioinnin, turvallisten työskentelytapojen, turvallisuusmääräysten ja -standardien tuntemuksen sekä ensiaputoimenpiteet sähkötapaturmissa.

Turvallisen työskentelytavan korostaminen on yksi koulutuksemme pääkohdista. Painotamme käytännön lähestymistapaa, joka opastaa osallistujia toteuttamaan sähkötyötä turvallisesti ja vastuullisesti autoalalla. Koulutus tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja tapausesimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään, miten soveltaa opittuja periaatteita käytännössä.

Koulutuksemme avulla autamme varmistamaan, että työntekijät ovat päteviä ja tietoisia sähkötyöturvallisuudesta autoalalla, vähentäen samalla tapaturmien riskiä ja varmistaen työympäristön turvallisuuden.

Yhdessä opimme enemmän

Liity mukaan autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -kurssille ja varmista, että henkilökuntasi on ajan tasalla sähkötyöturvallisuuteen liittyvissä säädöksissä ja käytännöissä!