Asiakkaan siirtymisen ergonominen ja voimavaralähtöinen avustaminen

Kurssimme on rakennettu yhteistyössä terveysalan ammattilaisten kanssa ja se sisältää käytännöllisiä esimerkkejä eri avustamistilanteisiin. Laadukkaat ja vuorovaikutteiset videomateriaalit tekevät oppimisesta havainnollistavaa ja kiinnostavaa. Verkkokurssi on rakennettu huomioimaan erilaiset oppijat ja sen sisällöt ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.


Tämän kurssin päätteeksi:

  • Opit ergonomian perusteet.
  • Osaat arvioida asiakkaan yksilöllistä toimintakykyä.
  • Opit valitsemaan siirron tueksi yksilöllisen apuvälineen.  
  • Opit suorittamaan siirron turvallisesti sekä itsesi että asiakkaasi kannalta.
  • Opit avustamaan asiakasta erilaisissa tilanteissa hyödyntämällä kuntouttavia menetelmiä ja huomioimalla hänen yksilölliset voimavarat.