Perehdytysohjelma

  1. Perehdytysohjelma uusille työntekijöille. Ohjelmassa kerrotaan yrityksen toimialue ja mitä yritys toiminnallaan tavoittelee. Ohjelma selvittää työntekijälle mikä on yrityksen toimintamalli ja mikä on työntekijän asema kokonaisuudessa. Ohjelmassa selvitetään myös miksi työntekijän kannattaa sitoutua tämän yrityksen toimintaan ja kehittyä osaajana yrityksen palveluksessa
    • Yrityksen toimintamalli, avainhenkilöt ja yrityksen arvot.
    • Työskentely omassa työtehtävässä (eri kokonaisuuksiin oma sisältö)
    • Palkkaus, bonus?
    • Mahdollisuudet parantaa osaamistaan ja edetä tehtävissä

Ohjelma parantaa työntekijän sopeutumista työtehtävään ja nopeuttaa tehokkaan työskentelyn aloittamista. Sen avulla työntekijä sitoutetaan yritykseen ja sen kulttuuriin. Ohjelma on jatkossa yrityksen käytössä ylläpidon hinnalla.