Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 autoalalle

Sähköturvallisuuslaki https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20161135 edellyttää että sähkö- ja hybridiaiutojen huolto-ja korjaustöitä tekevillä asentajille pitää antaa SFS 6002 standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus soveltuvin osin ja tarvittava ajoneuvomallia koskeva koulutus.

Tämä kurssi on suunniteltu niille asentajille jotka työskentelevät yli 50V AC tai 120V DC sähköajoneuvojen parissa.

Koulutus on voimassa 5 vuotta jonka jälkeen se tulee kerrata.

Koulutus sisältää mm.

  • Sähkön aiheuttamat vaarat
  • Vaaroilta suojautuminen
  • Työskentelykäytännöt
  • Sähköajoneuvojen erityispiirteet
  • Ensiapu

Kurssi avautuu 10/2023